Sinergi Perdana guna sistem Felda Prodata perkukuh operasi
July 7, 2017
Integriti Asas Kejayaan
July 10, 2023

Polisi Pemberi Maklumat & Kesalahan Rasuah

Polisi ini bertujuan menyediakan saluran kepada semua kakitangan Sinergi Perdana Sdn. Bhd. (SPSB) dan orang awam untuk mendedahkan sebarang kelakuan yang tidak wajar termasuklah aktiviti rasuah, salah guna kuasa, percanggahan kepentingan, penyelewengan, tuntutan palsu dan pelanggaran prosedur atau Kod Etika SPSB & Tatalaku Kakitangan SPSB.

WHISTLEBLOWING POLICY

 

RASUAH