Sinergi Perdana Sdn Bhd (“SPSB”) adalah sebuah konsortium yang ditubuhkan oleh agensi perladangan kerajaan terbesar di Malaysia, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (“FELDA”), Felcra Berhad (“FELCRA”) dan Lembaga Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (“RISDA”). Konsortium ini berada di bawah pengawasan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (“KPLB”) dan ditubuhkan dengan matlamat untuk menyelaraskan rancangan dan strategi dalam meneroka pelbagai usaha perniagaan di peringkat tempatan dan antarabangsa terutama dalam perniagaan baja dan agrokimia. Kini, SPSB mempunyai satu anak syarikat, iaitu Sinergi Perdana Marketing Sdn Bhd (SPM).

Lawatan Kilang 360

PRODUK KAMI

Baja Sebatian Sinergi 44
Baja Sebatian Sinergi 45
Baja Sebatian Sinergi 55
Baja Sebatian Sinergi 65
Baja Sebatian Sinergi Special
Baja Sebatian Sinergi A-30