Sinergi Perdana Sdn. Bhd. ialah sebuah konsortium yang dimiliki oleh agensi-agensi perladangan milik kerajaan yang terbesar di dalam negara, iaitu Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). Konsortium ini adalah di kawal selia oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) dan telah ditubuhkan dengan matlamat untuk menyelaraskan rancangan dan strategi dalam meneroka pelbagai usaha perniagaan di peringkat tempatan dan antarabangsa khususnya dalam perniagaan baja dan agrokimia. Kini, SPSB mempunyai satu anak syarikat, iaitu Sinergi Perdana Marketing Sdn Bhd (SPM).

Lawatan Kilang 360

PRODUK KAMI

Baja Sebatian Sinergi
12-6-22-3
Kieserite
Borax
Pakistan Rock Phosphate
Muriate of Potash
Egyptian Rock Phosphate